Gratis gehoortest

Wereldwijd lijdt 16% van de bevolking aan gehoorverlies, maar slechts een vijfde van hen draagt een hoortoestel. Dat is een probleem, want indien gehoorverlies snel wordt vastgesteld kan erger gehoorverlies vaak vermeden worden. Daarnaast zal het resultaat met een hoortoestel beter zijn. Twijfel dus niet en laat je bij ons gratis testen!

Bij een vermoeden van gehoorverlies of wanneer je je herkent in een of meerdere onderstaande situaties, maak je best een afspraak.

  • Heb je moeite om gesprekken te verstaan, vooral als er achtergrondlawaai is?
  • Vraag je mensen vaak te herhalen wat ze hebben gezegd?
  • Begrijp je soms verkeerd wat mensen zeggen?
  • Vind je het moeilijk om te horen aan de telefoon?
  • Zet je het volume van de tv of radio harder dan anderen in de kamer willen?
  • Ervaar je tinnitus (een aanhoudend gerinkel, gezoem of ander geluid)?

Gehoortest in de Hoorba(a)r

Bij de Hoorba(a)r wordt je gehoor uitgebreid getest door een erkende audioloog. Na een halfuurtje weten we of er sprake is van gehoorverlies. Ook kunnen we vaststellen wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn van het gehoorverlies. Je krijgt een grafiek mee waarop je kan zien welke tonen je goed hoort en welke niet meer.

Maak een afspraak